عاشق شیدایی

عاشقانه

جدایی (www.ashegh-sheydaey.blogfa.com)

جدایی

تو امشب جام می را در کنارم نه

و بگذارم

دمی در خلوت بی انتهای شب

میان بازوان خسته فکرم

یادت را

در تنگ جای خاطره

بفشارم

من امشب

آخرین شعر جدایی را

بدون وزن و آهنگی

که در قاموس اشعار است

و تنها وزن آن

سنگینی پلکان چشمانم

نثار دستهایت می کنم

قلم چون مست

چون مست باده خورده

به روی کاغذ بی نقش

و با ترکیبی از رنگ فراق و وصل

جدایی را

تجسم می کند امشب

شعر جدایی (www.ashegh-sheydaey.blogfa.com)

نگاشته شده در پنجشنبه ۸ اسفند۱۳۸۷ساعت 11:15 یادگاری از alisantuori| |